U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Nieuwe btw-identificatienummer voor natuurlijke rechtspersonen, zoals ZZP-ers en eenmanszaken.

Gepost 2019/10/09

Het huidige btw-identificatienummer bestaat nu nog uit het burgerservicenummer van de ondernemer, omdat dit een inbreuk is op de privacy, aangezien personen kunnen worden herleidt aan de hand van het burgerservicenummer en gezien het risico op identiteitsfraude, heeft ook de Belastingdienst de plicht dit identificatienummer te 'anonimiseren'. Deze plicht vloeit voort uit de Algemene Verordening Persoonsgegevens. In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op de naleving van deze wetgeving. De toezichthouder heeft als eis gesteld dat uiterlijk 1 januari 2019 de Belastingdienst met een nieuw identificatiesysteem moet komen...

Het huidige btw-identificatienummer

Ook de Belastingdienst dient te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming gezien er met persoonlijke, herleidbare gegevens wordt gewerkt, zoals het omzetbelastingnummer bij eenmanszaken en ZZP'ers. Het omzetbelastingnummer, ook wel btw-identificatienummer genoemd, bestaat momenteel nog uit de landsaanduiding NL gevolgd door het burgerservicenummer, eventueel voorafgegaan door een extra nul, en het btw-identificatienummer eindigt op BXX, waarbij XX staat voor het aantal ondernemingen dat iemand btw-plichtig heeft gedreven, dus B01, B02, B03, B10, B15, enz.

 

Om te voldoen aan nationale en internationale wetgeving op het gebied van de bescherming van de privacy en persoonsgegevens, waarop nu inbreuk wordt gemaakt, gezien door het gebruik van het BSN iemands identiteit kan worden achterhaald, of in ergere gevallen, iemands identiteit zou kunnen worden gestolen. Dus de Belastingdienst moet een nieuw identificatiesysteem invoeren opdat het de privacy van ondernemers beschermt en bovendien de kans op identiteitsfraude verkleind.

 

Veranderingen

Alle betrokken ondernemers ontvangen voor het einde van dit jaar bericht van de Belastingdienst met daarin het nieuwe btw-identificatienummer dat men met ingang van 1 januari 2020 moet gaan gebruiken.

Voor iedere ondernemer die nu nog het burgerservicenummer in het btw-identificatienummer heeft, brengt dit een aantal door te voeren aanpassingen met zich mee.

 

De invoer van het nieuwe btw-identificatienummer  betekent dat men voor de boekhouding/in de boekhouding de wijziging door moet voeren zodat men van elke (huidige) leverancier(s) en klant(en) het nieuwe btw-nummer verkrijgt;

  • Maar denkt u ook aan uw bedrijfswebsiteu dient de vermelding van uw oude btw-nummer per 1 januari 2020 te hebben aangepast in het nieuwe btw-nummer.
  • Omdat elke ondernemer, nu al, verplicht het btw-identificatienummer op de facturen dient te vermelden, zou dat voor u kunnen betekenen dat, als u nog fysieke facturen uitreikt aan uw klanten, u per 1 januari 2020 gebruik moet maken van briefpapier met daarop het nieuwe btw-nummer.
    • Briefpapier dat het juiste identificatienummer vermeldt is met name ook van gro(o)t(er) belang als er sprake is van handelsverkeer over de grens. Voor het terug kunnen vragen van de btw bij de belastingdiensten van andere landen dient namelijk ook het geldige btw-nummer op de factuur te staan.

Het ontwerpen of aanpassen en laten drukken van briefpapier kan enige tijd in beslag nemen. Wij raden u dan ook aan om hier zo vroeg als mogelijk, dus op het moment dat u het nieuwe nummer hebt ontvangen, mee aan de slag te gaan om dit voor 1 januari 2020 gereed te hebben.

LET OP! Ook als u geen fysieke facturen uitreikt aan uw klanten, maar enkel digitaal factureert: ook uw digitale factuur moet het juiste btw-identificatienummer vermelden.

Deze verplichting geldt dus altijd, ongeacht of er sprake is van een fysieke of digitale factuur.

 

Verdwijnt het oude btw-identificatienummer dan echt helemaal?

Nee, het oude btw-identificatienummer dat nog het burgerservicenummer bevat verdwijnt niet helemaal van het toneel.
In de communicatie tussen de Belastingdienst en in Nederland gevestigde ondernemers wordt het oude nummer nog gehanteerd voor 'intern gebruik'. De Belastingdienst zelf blijft het oude nummer dus nog wel gebruiken.
Om het nieuwe nummer te kunnen linken aan het oude nummer gaat de Belastingdienst het nieuwe nummer converteren, zodat de Belastingdienst haar ICT-systeem niet hoeft aan te passen.

Door het nieuwe nummer te converteren laten ze de gegevens van elke ondernemer aansluiten op alle gegevens die reeds bekend zijn in het ICT-systeem van de Belastingdienst voor wat betreft de omzetbelasting.

 

Samen staan we sterk!

Ook wij moeten voldoen aan deze nieuwe verplichting en met name onze boekhouding aanpassen op het gebruik van het nieuwe nummer.
U als klant, maar ook als leverancier, kunt ons daarbij helpen door, zodra u het nieuwe identificatienummer hebt ontvangen deze aan ons mee te delen.

Dit kan telefonisch, per post, per e-mail of u loopt gewoon even bij ons naar binnen!