Noordersingel 28

9934 AL Delfzijl

T: 05 96 63 00 14

F: 0596 63 00 73

www.abdelfzijl.nl

abdelfzijl@1-anders.nl

Openingstijden:

van maandag tot en met vrijdag 

's ochtends van

08:30 uur tot 12:00 uur en

1&Anders
Logo ABDelfzijl

's middags van

13:15 uur tot 17:15 uur

GEGEVENSVERWERKING

Privacy

 

Wij zullen uw gegevens enkel gebruiken voor de toezending van gegevens welke zijn ontstaan tijdens het verlenen van de dienst zelf en daardoor noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Een voorbeeld hiervan is de toezending van het aangifterapport voor de inkomstenbelasting. Tijdens het verlenen van de dienst (het verzorgen van uw inkomstenbelastingaangifte) ontstaan er op basis van (bestaande) gegevens, nieuwe gegevens: (het resultaat van de dienstverlening) dit is het product, namelijk: het voor u ingevulde belastingaangifteformulier.

 

Wij doen verslag van onze berekeningen en bevindingen in de vorm van een rapport, namelijk het aangifterapport (het product dat is ontstaan tijdens onze dienstverlening = het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting: het aangifterapport).

 

Om dit aangifterapport vervolgens naar u te mogen versturen per e-mail, dient vooraf uw toestemming daarvoor te zijn verkregen.

 

Uw e-mail en/of het formulier slaan wij op onze beveiligde server op en is enkel door daartoe bevoegde medewerkers van ons kantoor in te zien. Wij bewaren deze toestemming vanwege de wettelijke verplichting vanuit de AVG.

 

Enkel wanneer er op basis van een wettelijk voorschrift wordt verzocht om inzage in deze gegevens zijn wij genoodzaakt de gegevens te delen.

 

Een voorbeeld van een partij die hierom zou kunnen verzoeken is de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer zij een onderzoek doen naar onze integriteit en de compliance van ons bedrijf ten opzichte van de bescherming van persoonsgegevens van onze cliënten.

 

Om gebruik te maken van de digitale toezending van uw aangifterapport is het om bovenstaande reden dan ook noodzakelijk dat u daarvoor toestemming aan ons verleent. 

 

Uiteraard zullen wij uw gegevens nooit gebruiken voor marketingdoeleinden of anderszins dan wat met u is overeengekomen.

 

Voor meer informatie inzake het gebruik van uw gegevens en welke rechten u heeft om bijvoorbeeld uw gegevens in te mogen zien, aan te laten passen, of te laten verwijderen, verwijzen wij u graag naar onze privacy policy en onze disclaimer.

 

 

 

U bereikt ons via abdelfzijl@1-anders.nl en 05 96 63 00 14.

 

 

Voor het geven van uw toestemming voor het mogen toezenden van informatie met betrekking tot onze dienstverlening aan u kunt u gebruik maken van het formulier dat wij daarvoor speciaal aan u ter beschikking stellen. U vindt meer informatie omtrent het geven van de toestemming en het invullen van het formulier op de pagina 'Digitale communicatie'. Door op onderstaande knop te klikken gaat u rechtstreeks naar de pagina toe.

 

 

 

 

 

gallery/40971260a2511845a6f187bb1f162059