Noordersingel 28

9934 AL Delfzijl

T: 05 96 63 00 14

F: 0596 63 00 73

www.abdelfzijl.nl

abdelfzijl@1-anders.nl

Openingstijden:

van maandag tot en met vrijdag 

's ochtends van

08:30 uur tot 12:00 uur en

1&Anders
Logo ABDelfzijl

's middags van

13:15 uur tot 17:15 uur

Met ingang van 1 september 2021 is het mogelijk om, in plaats van ieder jaar opnieuw toestemming middels alle toegezonden formulieren te geven, éénmalig een doorlopende machtiging af te geven. U ontvangt daarvoor dan nog wel eerst weer een formulier waarmee u dat doet.

doorlopende machtigingsregistratieformulieren

Machtigingsregistratieformulieren

Jaarlijkse stortvloed

Zoals de meeste cliënten van ons kantoor inmiddels wel weten, valt er ieder jaar een behoorlijke stortvloed van blauwe enveloppen op de deurmat met daarin de registratieformulieren voor het machtigen van ons kantoor. Wij, als uw fisca(a)l(e) intermediair/dienstverlener, zijn genoodzaakt om ieder jaar opnieuw aan de Belastingdienst te vragen om u een stapel registratieformulieren toe te zenden. Zodoende ontvangt u, ieder jaar opnieuw en voor iedere belastingsoort apart, een brief van de Belastingdienst. In deze brief wordt gevraagd of u toestemming geeft aan ons kantoor voor het, digitaal, mogen ontvangen en inzien van de berichten die u zelf op papier van de Belastingdienst ontvangt, tezamen met een machtigingsregistratiecode- en een intrekkingsformulier.
Met als afkorting: SB, worden deze digitale gegevens, de Serviceberichten genoemd. Er zijn daarnaast nog twee typen Serviceberichten te onderscheiden, namelijk SBA als het om Serviceberichten Aanslagen gaat en SBT als het om Serviceberichten Toeslagen gaat.

Middels genoemde machtigingsregistratieformulieren kon u ons kantoor ieder jaar opnieuw voor elke belastingsoort en voor ieder aangiftejaar opnieuw machtigen om voor u bijvoorbeeld de gegevens op te mogen vragen van de Vooraf Ingevulde Aangifte (SB VIA) en voor het ontvangen van de Serviceberichten Aanslagen Inkomstenbelasting (SBA IB) ten behoeve van het verzorgen van uw, jaarlijkse, aangifte inkomstenbelasting (IB).


Daarnaast ontving u dan nog een formulier waarmee u ons kon machtigen voor Serviceberichten over uw Voorlopige Aanslag (SBA VA), opdat wij deze gegevens, digitaal, mogen ontvangen en inzien, controleren en eventueel, op uw verzoek, voor u (opnieuw) kunnen aanvragen en/of wijzigen.


Tot slot ontving u dan nog een registratieformulier ter zake uw toeslagen, namelijk voor de Serviceberichten Toeslagen (SBT). Met laatst genoemde Serviceberichten machtigde u ons voor het, digitaal, mogen ontvangen en inzien van uw beschikkingsgegevens. De Belastingdienst baseert haar berekeningen op de gegevens die aan u worden uitgereikt per post, op papier (de beschikking: met op de achterkant altijd een specificatie van de gebruikte gegevens afgedrukt). Met de machtiging SBT mogen wij voor u deze gegevens (de specificatie van uw beschikking) ontvangen en inzien, zodat wij ze kunnen controleren op de juistheid en volledigheid ervan.


Deze machtiging, SBT, geldt daarnaast ook voor het, op uw verzoek, (eventuele opnieuw) berekenen en aanvragen van (nieuwe) toeslagen alsmede het wijzigen van reeds bestaande toeslagen. Deze machtiging geldt onder andere voor de zorg-, huur- en kindertoeslag.


Had of hebt u daarnaast een eigen bedrijf, dan kon u ook nog een registratiebrief ontvangen voor de Serviceberichten Aanslagen inzake de aangifte Omzetbelasting (SBA OB) en eventueel ook nog voor de Serviceberichten Aanslagen vanwege de aangifte Vennootschapsbelasting (SBA VPB).

Hoe zat het ook alweer?

Even weer terug naar het begin van deze blog: “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker…”.

Met ingang van 1 september jl. is het nu mogelijk om, in plaats van ieder jaar opnieuw toestemming middels het toegezonden formulier te geven, éénmalig een doorlopende machtiging af te geven. U ontvangt daarvoor dan wel eerst weer een formulier waarmee u ons kantoor machtigt.

Ook voor de doorlopende machtiging geldt dat deze weer geldig is voor één belastingsoort. U zult dus wel voor elke belastingsoort nog een apart machtigings- en intrekkingsformulier ontvangen, maar dat zijn dan voorlopig ook de laatste formulieren die u ontvangt.
Een doorlopende machtiging geldt namelijk voor de komende (meerdere) jaren totdat de machtiging wordt ingetrokken (tot wederopzegging).

Indien gewenst kunt u ons kantoor altijd verzoeken om de machtiging voor u in te trekken, als u bijvoorbeeld besluit zelf uw aangifte te willen verzorgen. U kunt echter ook altijd zelf de machtiging ongedaan maken. U ontvangt daarvoor bij het registratieformulier ook meteen een intrekkingsformulier. Het intrekkingsformulier bewaart u zelf. Het registratieformulier ontvangen wij wel graag van u.

Met de registratiecode activeren wij w machtiging. Dit activeren kan echter enkel binnen een bepaalde tijd (geldigheidsduur). Op het registratieformulier staat daarom een houdbaarheidsdatum vermeld bij de code. Deze datum geldt als uiterste datum voor het activeren, na deze datum kan de code niet meer worden gebruikt. Graag ontvangen wij de registratiecode daarom dan ook, liefst ruim, vóór de uiterste datum die in de brief staat genoemd.

Als de machtiging overigens is ingetrokken, ontvangen wij geen Serviceberichten meer met betrekking tot u en wij kunnen die dan dus ook niet meer inzien. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor onze dienstverlening aan u, omdat wij dan niet langer over de volledige gegevens kunnen beschikken.

Een doorlopende machtiging wordt op de peildatum voortaan automatisch verlengt naar het daarop volgende jaar. Er zijn twee peildata, namelijk 1 juli en 1 december van ieder jaar. De machtiging dient dan overigens wel nog steeds als actief geregistreerd te staan. Machtigingen die zijn ingetrokken voorafgaand aan de peildatum worden, logischerwijs, uiteraard niet meegenomen naar het nieuwe jaar.

Doorlopende machtigingen

Wie van jullie kent deze slogan nog: “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker…”?

Voor iedereen die er niet bekend mee is: deze slogan was of is onderdeel van de commercial van de Belastingdienst inzake de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Ergens vanaf medio, eind februari/begin maart, ieder jaar, uitgezonden op zowel de televisie als op de radio.

Houdbaarheid geregistreerde, doorlopende machtigingen

Zoals gezegd blijft een doorlopende machtiging geldig tot wederopzegging.


Dit betekent dat bijvoorbeeld een machtiging voor uw toeslagen (SBT) en/of uw vooraf ingevulde aangiftegegevens (VIA), welke actief is op 1 juli 2022 (1e peildatum), geldig is voor SBT 2022 en/of VIA 2022 en de jaren daarna.

(Een actieve machtiging op peildatum 1 juli, geldt dus ook voor het jaar van de aanvraag, 2022 in dit geval.)


Actieve machtigingen op 1 december 2022 (2e peildatum) voor Serviceberichten Aanslagen (SBA), bijvoorbeeld inkomstenbelasting (IB), btw (OB) en/of vennootschapsbelasting (VPB), worden doorlopend voor de jaren die erop volgen. Op 1 december 2022 wordt de machtiging dan dus pas een doorlopende machtiging voor de jaren 2023, 2024, 2025, enz.

(Een actieve machtiging op peildatum 1 december, geldt dus niet voor het jaar waarin deze machtiging is aangevraagd, maar pas vanaf het nieuwe jaar. Op 1 december 2022 betekent dat dus dat de doorlopende machtiging geldt voor SBA IB 2023 en/of SBA OB 2023 en/of SBA VPB 2023 en de jaren die daarop volgen.)