Noordersingel 28

9934 AL Delfzijl

T: 05 96 63 00 14

F: 0596 63 00 73

www.abdelfzijl.nl

abdelfzijl@1-anders.nl

Openingstijden:

van maandag tot en met vrijdag 

's ochtends van

08:30 uur tot 12:00 uur en

1&Anders
Logo ABDelfzijl

's middags van

13:15 uur tot 17:15 uur

gallery/undraw_finance_0bdk
gallery/undraw_business_analytics_l92d
gallery/undraw_goals_w8tw

Mocht u het op prijs stellen om uw aangifterapport digitaal te ontvangen, laat dan zeker uw e-mailadres achter, zodat wij u per e-mail een uitnodiging kunnen sturen om vanaf een beveiligde server uw aangifterapport te kunnen downloaden.

 

Om u digitaal te mogen benaderen, zonder dat u eerst een e-mail aan ons hebt gestuurd, zijn wij verplicht toestemming te vragen en deze vast te leggen voor het mogen versturen van e-mails.

Dit is een wettelijke verplichting vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Zonder deze toestemming mogen wij u niet digitaal benaderen en kunnen wij u dus ook geen e-mail sturen. U mag hiervoor gebruik maken van het contactformulier op de pagina Contact. Klik op deze regel om daar direct naar toe te gaan.

 

Stuurt u liever zelf een e-mail vanuit uw eigen programma, gelieve dan de onderstaande tekst te kopiëren en plakken in een nieuw e-mailbericht dat u verstuurt naar abdelfzijl@1-anders.nl.

 

Graag ontvang ik van 1&Anders/ABDelfzijl het aangifterapport dat zij naar aanleiding van mijn opdracht tot uitvoering van deze overeenkomst hebben samengesteld digitaal. Zij mogen hiervoor mijn e-mailadres gebruiken: [uw e-mailadres invoeren]. Ik verklaar nadrukkelijk dat ik deze toestemming vrijwillig heb gegeven en dat ik ermee akkoord ga dat 1&Anders / ABDelfzijl de gevraagde gegevens aan mij toestuurt totdat ik te kennen heb gegeven dat ik niet langer gebruik wil maken van deze service.’

Ondergetekende: [uw voorletters, achternaam en eventuele meisjesnaam];

Geboortedatum: [uw geboortedatum]

Adres: [uw adres]

Digitale communicatie (e-mail)

UITGELICHTE PAGINA'S

Geachte bezoeker,

 

Om verdere besmetting van het coronavirus te voorkomen hebben wij maatregelen getroffen. 

Wij verzoeken u om in het geval van bezoek aan ons kantoor alleen te komen en thuis te blijven als u of iemand in uw huis zich ziek voelt. Ook vragen wij een ieder die ons bezoekt zijn handen te ontsmetten bij het betreden van ons kantoor. De faciliteiten worden hiervoor aan u beschikbaar gesteld in de entreehal. Maak hier gebruik van! Wij schudden geen handen en voeren als deurbeleid dat er slechts één persoon tegelijk naar binnen mag. Een tweede of derde persoon wacht totdat de eerste persoon het kantoor heeft verlaten dit in verband met de 1,5 m afstand.

VOORZORGSMAATREGELEN COVID-19

!!LET OP!!

 

Ondanks de crisis en voorzorgsmaatregelen, kunt u wel gebruik maken van onze diensten, maar

wij verzoeken u met klem om de communicatie zoveel mogelijk te laten plaatsvinden per e-mail of telefonisch.

 

Aanleveren gegevens

Mocht u gegevens willen aanleveren, bijvoorbeeld voor de aangifte inkomstenbelasting, aangifte omzetbelasting, aangifte vennootschapsbelasting, successie-aangifte of vanwege andere zaken of diensten die wij voor u verzorgen, dan verzoeken wij u daarvoor onze brievenbus te gebruiken.

 

Eventuele toelichtingen op uw gegevens kunt u telefonisch (05 96  63 00 14) of per e-mail (abdelfzijl@1-anders.nl) aan ons bekend maken.

Via dezelfde weg kunt u ook bij ons terecht als u vragen hebt.

 

Bijvoorbeeld wat de maatregelen van het kabinet voor u of uw onderneming betekent en of er misschien vergoedingen zijn waarvoor u in aanmerking komt, omdat u bijvoorbeeld direct omzetverlies ervaart als gevolg van het Corona-virus.

 

Wijze van aanleveren van uw gegevens:

  • Bij voorkeur levert u kopieën aan en niet de originele papieren, (het origineel bewaart u zelf);

  • gelieve gegevens in een gesloten envelop aanleveren,

  • gelieve een notitie bijvoegen met uw persoonsgegevens. In plaats van een notitie, mag u ook de envelop (duidelijk) voorzien van uw voorletters en achternaam en eventuele meisjesnaam (en die van uw eventuele fiscale partner en/of kinderen),

 

Verder ontvangen wij nog graag de onderstaande gegevens van u om zeker te kunnen weten dat wij te maken hebben met de persoon aan wie, wij veronderstellen, dat de gegevens toebehoren.

 

Dit om misverstanden te voorkomen als gevolg van bijvoorbeeld een zelfde achternaam:

  • uw geboortedatum (en die van uw eventuele fiscale partner en/of kinderen);

  • uw burgerservicenummer (BSN) (en die van uw eventuele fiscale partner en/of kinderen);

  • uw telefoonnummer voor het geval wij vragen hebben over uw gegevens of met betrekking tot uw aangifte en

  • eventueel uw emailadres.

Privacy

 

Wij zullen uw gegevens enkel gebruiken voor de toezending van gegevens welke zijn ontstaan tijdens het verlenen van de dienst zelf en daardoor noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Een voorbeeld hiervan is de toezending van het aangifterapport voor de inkomstenbelasting. Tijdens het verlenen van de dienst (het verzorgen van uw inkomstenbelastingaangifte) ontstaan er op basis van (bestaande) gegevens, nieuwe gegevens: (het resultaat van de dienstverlening) dit is het product, namelijk: het voor u ingevulde belastingaangifteformulier.

 

Wij doen verslag van onze berekeningen en bevindingen in de vorm van een rapport, namelijk het aangifterapport (het product dat is ontstaan tijdens onze dienstverlening = het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting: het aangifterapport).

 

Om dit aangifterapport vervolgens naar u te mogen versturen per e-mail, dient vooraf uw toestemming daarvoor te zijn verkregen.

 

Uw e-mail en/of het formulier slaan wij op onze beveiligde server op en is enkel door daartoe bevoegde medewerkers van ons kantoor in te zien. Wij bewaren deze toestemming vanwege de wettelijke verplichting vanuit de AVG.

 

Enkel wanneer er op basis van een wettelijk voorschrift wordt verzocht om inzage in deze gegevens zijn wij genoodzaakt de gegevens te delen.

 

Een voorbeeld van een partij die hierom zou kunnen verzoeken is de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer zij een onderzoek doen naar onze integriteit en de compliance van ons bedrijf ten opzichte van de bescherming van persoonsgegevens van onze cliënten.

 

Om gebruik te maken van de digitale toezending van uw aangifterapport is het om bovenstaande reden dan ook noodzakelijk dat u óf zelf een e-mail stuurt (abdelfzijl@1-anders.nl) waarin u aangeeft toestemming te verlenen voor digitale communicatie óf dit nadrukkelijk moet vermelden en bijvoegen wanneer u gegevens aanlevert.

 

Uiteraard zullen wij uw gegevens nooit gebruiken voor marketingdoeleinden of anderszins dan wat met u is overeengekomen.

 

Voor meer informatie inzake het gebruik van uw gegevens en welke rechten u heeft om bijvoorbeeld uw gegevens in te mogen zien, aan te laten passen, of te laten verwijderen, verwijzen wij u graag naar onze privacy policy en onze disclaimer.

 

 

 

U bereikt ons via abdelfzijl@1-anders.nl en 05 96 63 00 14.

 

 

 

 

 

We hebben allemaal te maken met een abnormale situatie door Corona, maar wij vertrouwen op uw begrip voor de situatie en wensen een ieder vooral heel veel gezondheid toe.

gallery/40971260a2511845a6f187bb1f162059

Gedurende deze tijden van crisis als gevolg van het Coronavirus zijn er regelingen en dergelijke in het leven geroepen door de overheid die nogal eens blijken te worden gewijzigd of aangepast. Wij kunnen u duidelijkheid verschaffen in de wirwar aan nieuwe regels die is ontstaan en/of ondersteunen in het proces van de aanvragen van tegemoetkomingen en toeslagen, of deze geheel voor u verzorgen. Neemt u daarvoor gerust contact op. 

Noodpakket

Onderstaande infographic geeft aan waar u bepaalde informatie online kunt vinden.