Noordersingel 28

9934 AL Delfzijl

T: 05 96 63 00 14

F: 0596 63 00 73

www.abdelfzijl.nl

abdelfzijl@1-anders.nl

Openingstijden:

van maandag tot en met vrijdag 

's ochtends van

08:30 uur tot 12:00 uur en

1&Anders
Logo ABDelfzijl

's middags van

13:15 uur tot 17:15 uur

Machtigingsregistratieformulieren

Registraties machtigingen VIA, SBA en SBT aangevraagd voor (uitbreiding naar) de belastingjaren 2019 en 2020
Via onze aangiftesoftware hebben wij voor mensen die het afgelopen jaar reeds klant bij ons waren machtigingsregistraties (- en/of uitbreidingen daarvan) aangevraagd bij de Belastingdienst. Deze machtigingen zijn bedoeld voor het mogen inzien van de gegevens van uw Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA), de ServiceBerichten Aanslagen (SBA) en de ServiceBerichten Toeslagen (SBT).


Van de Belastingdienst ontvangt u vanwege deze aanvragen van ons kantoor brieven waarin u wordt gevraagd om uw toestemming te registreren voor de door ons aangevraagde machtigingen. Bij de brief zit meestal het formulier “Registratie Machtiging Intermediair Afwijzen of Intrekken” bijgevoegd en een brief waarop staat waarop de machtiging betrekking heeft met helemaal onderaan een activeringscode en een datum waarvoor de code dient te worden geactiveerd.

Toestemming verlenen

Indien u het eens bent met de registratie en ons toestemming wilt geven voor het registreren van uw machtiging(en) zorg dan dat u het formulier met daarop de activatiecode bij ons kantoor aanlevert vóór de datum die bij de code staat vermeld, zodat wij middels de code uw machtiging kunnen activeren in ons systeem en u daardoor optimaal van dienst kunnen zijn.


Mocht u het nu of op een later moment niet eens zijn met de machtiging dan kunt u het formulier insturen naar Logius waarna automatisch de betreffende machtiging wordt ingetrokken. Het intrekken van machtigingen kan gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen aanbieden.

Intermediair

Omdat ABDelfzijl sinds 1 januari 2019 onderdeel uitmaakt van 1&Anders kan het voorkomen dat op het ontvangen formulier bij de belastingconsulent/ belastingintermediair 1&Anders staat genoemd. Deze gegevens zijn correct, ze worden bijgesloten op basis van het KvK-nummer.

 

ABDelfzijl is een nevenonderneming van 1&Anders en wordt derhalve niet apart als onderneming genoemd.

Uw belastingzaken worden echter nog steeds, zoals u van ons bent gewend, verzorgd door ABDelfzijl op het adres Noordersingel 28 te 9934 AL Delfzijl.


ABDelfzijl valt overigens onder hetzelfde KvK-nummer als 1&Anders. Eventueel is een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel, kosteloos, bij ons op kantoor in te zien.

 

Tegen vergoeding, kunt u de uittreksels ook bestellen via de website van de Kamer van Koophandel. Ga daarvoor naar: www.kvk.nl.

Let op!
U ontvangt per machtigingsregistratie in ieder geval 2 brieven. Ieder jaar opnieuw. De eerste brief daarvan heeft betrekking op de registratie van het voorgaande of huidige belastingjaar en de tweede brief op het daarop volgende jaar. Deze laatste wordt de uitbreiding van de registratie genoemd. Soms hebben wij voor u meerdere machtigingsregistraties aangevraagd en het kan daarom zijn dat u ineens een heleboel enveloppen ontvangt van de Belastingdienst. Het is belangrijk voor het correct kunnen uitvoeren van onze dienstverlening dat u alle activatiecodes, mits u het eens bent met de registratie van de machtiging, aanlevert op ons kantoor.
 

De intrekkingsformulieren bewaart u altijd zelf.

Belastingsoorten

Afhankelijk van het soort dienst dat u van ons afneemt kunt u machtigingsregistraties ontvangen voor de volgende belastingsoorten: inkomstenbelasting (IB),  vennootschapsbelasting (VPB) en voor de omzetbelasting (OB).


Daarnaast, voor het kunnen controleren, aanvragen en/of stopzetten van toeslagen kunt u een machtigingsregistratieformulier ontvangen voor de Serviceberichten Toeslagen (SBT).


Voor het kunnen controleren van de aan u opgelegde belastingaanslag en hier tegen bijvoorbeeld bezwaar te kunnen maken wanneer deze te ver afwijkt van onze berekeningen kunt u ook nog een machtigingsregistratieformulier ontvangen voor de Serviceberichten Aanslagen (SBA).


Per belastingjaar moeten wij deze machtigingsaanvragen opnieuw indienen en zodoende ontvangt u ze elk jaar dan ook opnieuw.